TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

Sản phẩm

MÁY XỊT CỒN VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Mã: MANIC WZY-10ST
Giá: Liên hệ
MÁY ĐẾM TIỀN VÀ KHỬ TRÙNG TIỀN
Mã: MANIC XR-1108(JBYD1808)
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN - TÀI LIỆU
Mã: MANIC MK-60B
Giá: Liên hệ
MÁY ĐẾM TIỀN, KHỬ TRÙNG TIỀN MANIC
Mã: MANIC XR-1108(JBYD1808)
Giá: Liên hệ
ĐÈN UV KHỬ TRÙNG KHỬ KHUẨN
Mã:
Giá: Liên hệ
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ BẰNG UV
Mã:
Giá: Liên hệ
XE ĐẨY KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV
Mã:
Giá: Liên hệ
ĐÈN KHỬ TRÙNG BẰNG UV
Mã:
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN - TÀI LIỆU
Mã: MANIC MT-100L
Giá: Liên hệ
MÁY KHOAN CHỨNG TỪ ỐNG NHỰA
Mã: MANIC HT-70B
Giá: Liên hệ
MÁY KHOAN CHỨNG TỪ ỐNG NHỰA
Mã: MANIC HT-70M1
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic B-6868 (New 2020)
Mã: MANIC B-6868 (New 2020)
8.700.000vnđ 7.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3500W
Mã: GLORY 3500W
7.500.000vnđ 5.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9898
Mã: MANIC B-9898 NEW 2021
7.600.000vnđ 6.800.000vnđ
MÁY KHOAN CHỨNG TỪ
Mã: MANIC MB-60
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9119 New 2020
Mã: XIUDUN 9119 NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 618
Mã: Modul 618
6.750.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền silicon 8800
Mã: silicon 8800
7.700.000vnđ 5.700.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000BD(NEW 2019)
6.600.000vnđ 5.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.800.000vnđ
Ống nhưa máy khoan chứng từ chính hãng
Mã: MANIC HT
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền  Balion NH-405S
Mã: BALION NH-405S
7.900.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm vé số MANIC B-900VS
Mã: MANIC B-900VS NEW2020
3.900.000vnđ 3.350.000vnđ
Giấy Bó Tiền Bằng Tay
Mã:
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền sử dụng đai nhựa Cany S20
Mã: Cany S20
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền URGUS-ESTI
Mã: URGUS-ESTI
Giá: Liên hệ 2.150.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-1618UV
Mã: MANIC B-1618UV
2.980.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New 2020
Mã: XIUDUN 5118 NEW2020
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3032
Mã: Manic B-3032
2.850.000vnđ 2.580.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền đai nhựa Manic B-2300E
Mã: Manic B-2300E
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền ZD-99L
Mã: ZD-99L (LCD)
5.400.000vnđ 4.500.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 6688W
Mã: MODUL 6688W
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8600
Mã: SILICON MC-8600
7.700.000vnđ 4.800.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC9900N
Mã: SILICON MC-9900N
7.900.000vnđ 5.300.000vnđ
Mũi đột máy khoan chứng từ chính hãng
Mã: MANIC HT
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-5600C
Mã: ZJ-5600C
2.400.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8800B
Mã: XIUDUN 8800B
6.070.000vnđ 4.850.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9900
Mã: GLORY B-9900
9.200.000vnđ 6.400.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9000
Mã: GLORY B-9000
9.100.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-900UV
Mã: MANIC B-900UV NEW 2020
3.900.000vnđ 3.650.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250C
Mã: Xiudun 2250C
3.100.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 2900
Mã: silicon mc 2900
3.500.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy Đếm Tiền FULOON EYE-7
Mã: FULOON EYE-7
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L
Mã: XINDA 2165L
7.700.000vnđ 4.400.000vnđ
MÁY KHOAN CHỨNG TỪ ỐNG NHỰA
Mã: CD-900
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic B-9500
Mã: MANIC B-9500
7.300.000vnđ 6.300.000vnđ
MÁY KHOAN CHỨNG TỪ ỐNG NHỰA
Mã: MANIC HJ-50A
Giá: Liên hệ
MÁY XỊT CỒN CẢM ỨNG
Mã: MANIC S-1500
Giá: Liên hệ
Bánh xe cao su máy đếm tiền
Mã: BANHXE
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 6688 New
Mã: MODUL 6688 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-6100
Mã: ZJ-6100
2.600.000vnđ 1.850.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618 New
Mã: MODUL 1618 NEW
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền ARGUS
Mã: ARGUS
1.750.000vnđ 1.150.000vnđ
MÁY ĐẾM VÀ KIỂM TRA  NGOẠI TỆ   MANIC B-512
Mã: MANIC B-512
Giá: Liên hệ
MÁY DẾM VÉ SỐ XD-900
Mã: XD-900
3.400.000vnđ 2.850.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 3600
Mã: silicon mc 3600
3.450.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-3900
Mã: ZJ-3900
2.550.000vnđ 1.870.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2021
Mã: MANIC B-2021
36.300.000vnđ 34.000.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2135
Mã: XIUDUN 2135 NEW 2020
4.650.000vnđ 3.860.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166F
Mã: XINDA BC - 2166F
4.800.000vnđ 3.300.000vnđ
Máy đếm tiền Manic 6868 Combo New 2020
Mã: MANIC 6868COMBO NEW 2020
11.800.000vnđ 9.800.000vnđ
Két sắt VP 1600C 2 cửa
Mã: VP 1600
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8800 New
Mã: SILICON MC8800
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda ZCXD-1718
Mã: ZCXD 1718
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-8500C
Mã: ZJ-8500C
2.800.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0188
Mã: XINDA BC-0188
3.550.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0181
Mã: XIINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688New2020
Mã: XIUDUN 6688New2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.200.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-1218LED
Mã: MANIC B-1218LED
2.950.000vnđ 2.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda 2106A
Mã: XINDA2106A
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 5688
Mã: Modul 5688
6.750.000vnđ 4.980.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2300C
Mã: XIUDUN XD-2300C
3.150.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-406
Mã: BALION NH-406S
6.300.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35NEW2020
Giá: Liên hệ