TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

Sản phẩm

MÁY ĐẾM TIỀN KHỬ KHUẨN TIỀN
Mã: MANIC XR-1108
Giá: Liên hệ
MÁY XỊT CỒN VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Mã: MANIC WZY-10ST
Giá: Liên hệ
MÁY ĐẾM TIỀN VÀ KHỬ TRÙNG TIỀN
Mã: MANIC XR-1108(JBYD1808)
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN - TÀI LIỆU
Mã: MANIC MK-60B
Giá: Liên hệ
MÁY ĐẾM TIỀN, KHỬ TRÙNG TIỀN MANIC
Mã: MANIC XR-1108(JBYD1808)
Giá: Liên hệ
ĐÈN UV KHỬ TRÙNG KHỬ KHUẨN
Mã:
Giá: Liên hệ
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ BẰNG UV
Mã:
Giá: Liên hệ
XE ĐẨY KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV
Mã:
Giá: Liên hệ
ĐÈN KHỬ TRÙNG BẰNG UV
Mã:
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN - TÀI LIỆU
Mã: MANIC MT-100L
Giá: Liên hệ
Máy đêm tiền ngoại tệ ROYAL  ND7000
Mã: ROYAL ND7000
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ngoại tệ ROYAL N600
Mã: ROYAL N600
Giá: Liên hệ
Máy đêm tiền ngoại tệ CD-8700
Mã: CD-8700
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 1218
Mã: Xiudun B1218
2.900.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy bó sản phẩm Manic B-350SP
Mã: Manic B-350SP
Giá: Liên hệ
Máy bó sản phẩm KT-WII Series
Mã: KT-WII Series
Giá: Liên hệ
Máy đóng gói tiền MANIC KT-610 SERIES
Mã: MANIC KT-610 SERIES
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Xiudun 9900
Mã: XIUDUN 9900
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ ống nhựa Xiudun HT-70
Mã: XIUDUN HT-70
Giá: Liên hệ
Máy tính in ra giấy 12 số CP-1672A Plus
Mã: CP-1672A PLUS
Giá: Liên hệ
Đai nhựa máy bó tiền
Mã: S20.150
Giá: Liên hệ
Đai giấy máy bó
Mã: 20.30mm
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ tự động bằng ống nhựa
Mã: MANIC HT-70M1
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền, phân loại tiền ATM
Mã: ATM 41
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic B-6868 New
Mã: MANIC B-6868 New
8.700.000vnđ 7.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3500W
Mã: GLORY 3500W
7.500.000vnđ 5.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9898
Mã: MANIC B-9898
7.600.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đóng chứng từ kế toán
Mã: MANIC MB-60
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9119New
Mã: XIUDUN 9119NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic MB-216D
Mã: MB-216D
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 618
Mã: Modul 618
6.750.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền silicon 8800
Mã: silicon 8800
7.700.000vnđ 5.700.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000BD
6.600.000vnđ 5.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.620.000vnđ
Ống nhưa máy khoan chứng từ chính hãng
Mã: MANIC HT
Giá: Liên hệ
Máy đếm vé số MANIC B-900VS
Mã: MANIC B-900VS
Giá: Liên hệ
Giấy Bó Tiền Bằng Tay
Mã:
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-39F NEW
Mã: BC-39F NEW
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền sử dụng đai nhựa Cany S20
Mã: Cany S20
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền URGUS-ESTI
Mã: URGUS-ESTI
Giá: Liên hệ 2.150.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-1618UV
Mã: MANIC B-1618UV
2.980.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Balion NH-688B
Mã: NH-688B
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New
Mã: XIUDUN 5118 NEW
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3032
Mã: Manic B-3032
2.850.000vnđ 2.580.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8600 New 2022
Mã: MC-8600 NEW 2022
9.860.000vnđ 9.120.000vnđ
Máy đếm tiền Balion NH-607S
Mã: NH-607S
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Balion NH-608S
Mã: NH-608S
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Xiudun 6699 NEW
Mã: XIUDUN 6699NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền đai nhựa Manic B-2300E
Mã: Manic B-2300E
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền ZD-99L
Mã: ZD-99L (LCD)
5.400.000vnđ 4.500.000vnđ
Máy đếm tiền Balion NH-405SN
Mã: NH-405SN
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 6688W
Mã: MODUL 6688W
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-2550
Mã: MC-2550
3.690.000vnđ 2.690.000vnđ
Máy đếm tiền Model 8800 LED
Mã: MODUL 8800 LED
Giá: Liên hệ
Đai Nhựa Bó Tiền
Mã: DAINHUA
Giá: Liên hệ
Mũi khoan chứng từ ống nhựa
Mã: 5.0, 6.0, 7.0
550.000vnđ 430.000vnđ
Ống nhựa đóng chứng từ
Mã: 4.8, 5.0, 5.2, 5.0
500.000vnđ 340.000vnđ
Máy khoan chứng từ ống nhựa HJ-50AK
Mã: HJ-50AK NEW
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8600
Mã: SILICON MC-8600
7.700.000vnđ 4.800.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC9900N
Mã: SILICON MC-9900N
7.900.000vnđ 5.300.000vnđ
Máy đếm tiền  Balion NH-405S
Mã: BALION NH-405S
7.900.000vnđ 6.200.000vnđ