TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

Máy Chấm Công

Máy chấm công thẻ giấy RJ -2700D
Mã: RJ -2700D
Giá: Liên hệ
Máy chấm công thẻ giấy  RJ-2500D
Mã: RJ-2500D
Giá: Liên hệ
Máy chấm công thẻ giấy  RJ-2500A
Mã: RJ-2500A
Giá: Liên hệ
Máy chấm công thẻ giấy  RJ - 2700A
Mã: RJ - 2700A
Giá: Liên hệ
Máy chấm công vân tay CMI 812
Mã: CMI 812
Giá: Liên hệ
Máy chấm công vân tay CMI 817U:
Mã: CMI 817U:
Giá: Liên hệ
Máy chấm công vân tay CMI 818U
Mã: CMI 818U
Giá: Liên hệ
MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY: Kimi – KM320
Mã: Kimi – KM320
Giá: Liên hệ