TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

MÁY ĐẾM TIỀN

Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.620.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688New
Mã: XIUDUN 6688New
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 618
Mã: Xiudun 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Mã: XIUDUN 2850V
4.500.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Mã: XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Mã: XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Mã: XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ

MÁY ĐẾM VÉ SỐ

Máy đếm vé số MANIC B-900VS
Mã: MANIC B-900VS
3.900.000vnđ 3.350.000vnđ
MÁY DẾM VÉ SỐ XD-900
Mã: XD-900
3.400.000vnđ 2.850.000vnđ
Máy đếm vé số XINDA 0182
Mã: XINDA 0182
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền TD-5CR
Mã: TD-5CR
3.150.000vnđ 2.850.000vnđ

MÁY BÓ TIỀN ĐAI NHỰA

Máy bó tiền sử dụng đai nhựa Cany S20
Mã: Cany S20
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền đai nhựa Manic B-2300E
Mã: Manic B-2300E
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền ZD-99L
Mã: ZD-99L (LCD)
5.400.000vnđ 4.500.000vnđ
MÁY BÓ ÉP TIỀN ZD-93
Mã: ZD-93
Giá: Liên hệ
MÁY BÓ ÉP TIỀN XD 998
Mã: XD 998
Giá: Liên hệ
MÁY BÓ ÉP TIỀN MANIC - 512
Mã: MANIC - 512
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền DK 93
Mã: DK 93
Giá: Liên hệ

MÁY SOI TIỀN

Máy kiểm tra tiền URGUS-ESTI
Mã: URGUS-ESTI
Giá: Liên hệ 2.150.000vnđ
Máy kiểm tra tiền ARGUS
Mã: ARGUS
1.750.000vnđ 1.150.000vnđ
MÁY ĐẾM VÀ KIỂM TRA  NGOẠI TỆ   MANIC B-512
Mã: MANIC B-512
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền ARGUS - ESTI
Mã: ARGUS - ESTI
1.900.000vnđ 1.250.000vnđ
MÁY SOI TIỀN MANIC
Mã: MANIC MG-02
1.500.000vnđ 1.250.000vnđ
MAY SOI TIỀN NGOẠI TỆ
Mã: MANIC MG-01
1.200.000vnđ 950.000vnđ
Máy kiểm tra USD DORS-200M1
Mã: DORS-200M1
Giá: Liên hệ
Máy soi tiền giả MANIN DL 107
Mã: DL 107
1.050.000vnđ 690.000vnđ

MÁY KHOAN ĐÓNG CHỨNG TỪ SỬ DỤNG ỐNG NHỰA

Máy đóng chứng từ ống nhựa Xiudun HT-70
Mã: XIUDUN HT-70
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ tự động bằng ống nhựa
Mã: MANIC HT-70M1
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ kế toán
Mã: MANIC MB-60
Giá: Liên hệ
Máy khoan chứng từ ống nhựa HJ-50AK
Mã: HJ-50AK NEW
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ ống nhựa Modul 998
Mã: MODUL 998
Giá: Liên hệ
Máy khoan đóng chứng từ kế toán
Mã: CD-900
Giá: Liên hệ