TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

Máy Đếm Tiền MANIC

Máy đếm tiền Manic 6868 New 2022
Mã: MB-6868 New 2022
9.240.000vnđ 8.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-6868 New
Mã: MANIC B-6868 New
8.700.000vnđ 7.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9898
Mã: MANIC B-9898
7.600.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Manic MB-216D
Mã: MB-216D
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000BD
6.600.000vnđ 5.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-1618UV
Mã: MANIC B-1618UV
2.980.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3032
Mã: Manic B-3032
2.850.000vnđ 2.580.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-900UV
Mã: MANIC B-900UV NEW
3.900.000vnđ

Máy Đếm Tiền XINDA

Máy đếm tiền Xinda BC-39F NEW
Mã: BC-39F NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda TIANYU-71
Mã: B-2022 NEW
7.900.000vnđ 7.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L
Mã: XINDA 2165L
7.700.000vnđ 4.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166F
Mã: XINDA BC - 2166F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda ZCXD-1718
Mã: ZCXD 1718
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.500.000vnđ

Máy Đếm Tiền XIUDUN

Máy đếm tiền Xiudun 1218
Mã: Xiudun B1218
2.900.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy Đếm Tiền Xiudun 9900
Mã: XIUDUN 9900
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9119New
Mã: XIUDUN 9119NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.620.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New
Mã: XIUDUN 5118 NEW
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy Đếm Tiền Xiudun 6699 NEW
Mã: XIUDUN 6699NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 8800B
Mã: XIUDUN 8800B
6.070.000vnđ 4.850.000vnđ

Máy Đếm Tiền Gía rẻ

Máy đếm tiền ZJ-3900
Mã: ZJ-3900
2.550.000vnđ 1.870.000vnđ
Máy đếm tiền JINGRUI B-2018UV
Mã: JINGRUI B-2018UV
2.600.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8500C
Mã: Silicon MC-8500C
2.850.000vnđ 1.850.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-2012C
Mã: MANIC B-2012C
2.950.000vnđ 2.250.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-5500C
Mã: Silicon MC-5500C
2.890.000vnđ 1.890.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0181
Mã: Xinda BC-0181
2.850.000vnđ 1.780.000vnđ
Máy đếm tiền JINGRUI DC-501
Mã: JINGRUI DC-501
2.450.000vnđ 1.880.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun XD-2200
Mã: XIUDUN XD-2200
2.650.000vnđ 1.900.000vnđ

Máy Đếm Vé Số

Máy đếm vé số MANIC B-900VS
Mã: MANIC B-900VS
Giá: Liên hệ
MÁY DẾM VÉ SỐ XD-900
Mã: XD-900
3.400.000vnđ 2.850.000vnđ
Máy đếm vé số XINDA 0182
Mã: XINDA 0182
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền TD-5CR
Mã: TD-5CR
3.150.000vnđ 2.850.000vnđ

Máy Soi Tiền

Máy kiểm tra tiền URGUS-ESTI
Mã: URGUS-ESTI
Giá: Liên hệ 2.150.000vnđ
Máy kiểm tra tiền ARGUS
Mã: ARGUS
1.750.000vnđ 1.150.000vnđ
MÁY ĐẾM VÀ KIỂM TRA  NGOẠI TỆ   MANIC B-512
Mã: MANIC B-512
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền ARGUS - ESTI
Mã: ARGUS - ESTI
1.900.000vnđ 1.250.000vnđ
MÁY SOI TIỀN MANIC
Mã: MANIC MG-02
1.500.000vnđ 1.250.000vnđ
MAY SOI TIỀN NGOẠI TỆ
Mã: MANIC MG-01
1.200.000vnđ 950.000vnđ
Máy kiểm tra USD thật, giả
Mã: USD.EUR
Giá: Liên hệ
Máy soi tiền giả DL-107
Mã: DL107
950.000vnđ 660.000vnđ

Máy Kiểm Đếm Ngoại Tệ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9900
Mã: GLORY B-9900
9.200.000vnđ 6.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền FULOON EYE-7
Mã: FULOON EYE-7
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Glory GFS-100 Series
Mã: Glory GFS-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Glory
Mã: Glory USF-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm ngoại tệ HYUNDAI SB-2000
Mã: HYUNDAI SB-2000
Giá: Liên hệ
Máy Kiểm Ngoại Tệ HT.MG
Mã: HT-106S NEW
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra ngoại tệ thật, giả HT.MG
Mã: HT106. MG555
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra ngoại tệ GLARY 500H
Mã: GLARY 500H
Giá: Liên hệ

Máy Bó Tiền Đai Nhựa

Máy bó tiền sử dụng đai nhựa Cany S20
Mã: Cany S20
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền đai nhựa Manic B-2300E
Mã: Manic B-2300E
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền ZD-99L
Mã: ZD-99L (LCD)
5.400.000vnđ 4.500.000vnđ
Máy bó tiền đai nhựa MB-14S4
Mã: MANIC MB-14S4
Giá: Liên hệ
MÁY BÓ ÉP TIỀN ZD-93
Mã: ZD-93
Giá: Liên hệ
MÁY BÓ ÉP TIỀN XD 998
Mã: XD 998
Giá: Liên hệ
MÁY BÓ ÉP TIỀN MANIC - 512
Mã: MANIC - 512
Giá: Liên hệ
Máy bó tiền DK 93
Mã: DK 93
Giá: Liên hệ

Máy Khoan Đóng Chứng Từ Bằng Ống Nhựa

Máy đóng chứng từ ống nhựa Xiudun HT-70
Mã: XIUDUN HT-70
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ tự động bằng ống nhựa
Mã: MANIC HT-70M1
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ kế toán
Mã: MANIC MB-60
Giá: Liên hệ
Máy khoan chứng từ ống nhựa HJ-50AK
Mã: HJ-50AK NEW
Giá: Liên hệ
Máy đóng chứng từ ống nhựa Modul 998
Mã: MODUL 998
Giá: Liên hệ
Máy khoan đóng chứng từ kế toán
Mã: CD-900
Giá: Liên hệ