TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN

Máy đếm tiền Xiudun là thương hiệu máy đếm tiền lâu đời được đông đảo ngân hàng, công ty tài chính, văn phòng sử dụng bởi tính năng nổi bật như: tốc độ đếm nhanh chính xác, tính năng đa dạng. 

Máy đếm tiền Xiudun được thiết kế trên công nghệ hiện đại, phát hiện tiền giả, tiền siêu giả, nó có thể phân biệt được nhiều loại tiền có mệnh giá khác nhau một cách chính xác. Không chỉ đếm được các loại tiền polymer và tiền giấy VNĐ mà còn đếm được các loại tiền ngoại tệ thông dụng như : USD EURO,... Giảm tối đa tình trạnh báo và đếm sai số lượng.

Máy đếm tiền Xiudun 9119 New 2020
Mã: XIUDUN 9119 NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New 2020
Mã: XIUDUN 5118 NEW2020
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8800B
Mã: XIUDUN 8800B
6.070.000vnđ 4.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250C
Mã: Xiudun 2250C
3.100.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2135
Mã: XIUDUN 2135 NEW 2020
4.650.000vnđ 3.860.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688New2020
Mã: XIUDUN 6688New2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Mã: XIUDUN 2850V(NEW 2019)
4.500.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Mã: XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500
Mã: XIUDUN 9500
6.700.000vnđ 5.100.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500F (NEW2020)
Mã: XIUDUN 9500F(NEW2020)
8.550.000vnđ 7.650.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2118
Mã: XIUDUN 2118
6.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2750V (NEW)
Mã: XIUDUN 2750V (NEW)
4.200.000vnđ 3.590.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Mã: XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2400
Mã: XIUDUN 2400
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 628A
Mã: XIUDUN 628A
6.070.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250
Mã: Xiudun 2250NEW
3.100.000vnđ 2.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Mã: XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850W New 2020
Mã: XIUDUN 2850W(NEW2020)
6.200.000vnđ 5.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 618
Mã: Xiudun 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 3000B
Mã: XIUDUN 3000
2.900.000vnđ 2.050.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8858new2020
Mã: Xiudun 8858new2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 8500
Mã: Xiudun 8500(NEW2020)
6.500.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Mã: XIUDUN 2500
4.900.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 3000 NEW 2020
Mã: XIUDUN 3000 NEW 2020
3.600.000vnđ 3.300.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 5118
Mã: XIUDUN 5118
7.500.000vnđ 5.000.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500W(NEW2020)
Mã: XIUDUN 9500W(NEW2020)
8.600.000vnđ 7.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 4688
Mã: XIUDUN 4688
5.200.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000 New
Mã: XIUDUN 9000 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 8000W
Mã: XIUDUN 8000W(ND)
6.200.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5119
Mã: XIUDUN 5119
7.900.000vnđ 6.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500K
Mã: XIUDUN 2500K
4.200.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN
Mã: XIUDUN 6699NEW
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2300
Mã: XIUDUN 2300
2.900.000vnđ 2.250.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2020UV
Mã: XIUDUN 2020UV
4.500.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiề Xiudun 8118
Mã: 41
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2200-Mini
Mã: XIUDUN 2200-Mini
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2131
Mã: XIUDUN 2131NEW
3.150.000vnđ 2.500.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 8800NEW
Mã: XIUDUN 8800NEW
6.800.000vnđ 5.800.000vnđ