TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

Sản phẩm

Máy đếm tiền Xiudun 6688New
Mã: XIUDUN 6688New2022
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-1218LED
Mã: MANIC B-1218LED2022
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda 2106A
Mã: XINDA2106A
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 5688
Mã: Modul 5688
6.750.000vnđ 4.980.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2300C
Mã: XIUDUN XD-2300C
3.150.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-406
Mã: BALION NH-406S
6.300.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35NEW2022
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000
7.200.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000new
Mã: XD B-9000New
5.900.000vnđ 4.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Mã: XIUDUN 2850V(NEW 2019)
4.500.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-2165F
Mã: XINDA BC-2165F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618
Mã: Modul 1618
5.400.000vnđ 4.250.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2020PP
Mã: MANIC B-2020PP
14.000.000vnđ 10.800.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2131C
Mã: XIUDUN XD-2131C
2.800.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Mã: XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31
Mã: XINDA SUPER BC-31
4.400.000vnđ 3.480.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3019UV
Mã: MANIC B-3019UV Double display
3.600.000vnđ 2.950.000vnđ
Máy Khoan Chứng Từ Dùng Ống Nhựa
Mã: MANIC 831
Giá: Liên hệ
Máy Khoan Chứng Từ Dùng Ống Nhựa
Mã: MANIC 821
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9500
Mã: XIUDUN 9500
6.700.000vnđ 5.100.000vnđ
Máy đêm tiền Xinda BC-9000
Mã: XINDA SUPER B-9000
8.700.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền JINGRUI B-2018UV
Mã: JINGRUI B-2018UV
2.600.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020
Mã: MANIC B-2020
29.500.000vnđ 27.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500F
Mã: XIUDUN B9500F
8.550.000vnđ 7.650.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-686New
Mã: MANIC B-686NEW
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ TRÙNG, DIỆT KHUẨN TIỀN, TÀI LIỆU
Mã: MANIC MK -1000L
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN
Mã: MANIC MK-35B (35L)
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-0188
Mã: Xinda BC-0188
3.200.000vnđ 2.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9900
Mã: MANIC B-9900NEW 2019
7.800.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2022NH
Mã: XIUDUN SERINH
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2022
Mã: MANIC B-2022
30.500.000vnđ 28.500.000vnđ
TỦ KHỬ TRÙNG, DIỆT KHUẨN TIỀN
Mã: MANIC MK-60L
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-0181
Mã: XINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.900.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0186
Mã: XINDA 0186
3.200.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2750V (NEW)
Mã: XIUDUN 2750V (NEW)
4.200.000vnđ 3.590.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2010A
Mã: MANIC B-2010A
3.200.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Mã: XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35
5.900.000vnđ 3.990.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020KN
Mã: MANIC B-2020KN
29.500.000vnđ 28.700.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2400
Mã: XIUDUN 2400
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN XINDA BC-21F
Mã: XINDA BC-21F
2.800.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 628A
Mã: XIUDUN 628A
6.070.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-8800
Mã: MANIC B-8800
8.100.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-45
Mã: XINDA SUPER BC-45
8.400.000vnđ 7.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250E
Mã: Xiudun 2250E
2.900.000vnđ 2.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Mã: XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-216C
Mã: MANIC B-216C
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 2850W New 2020
Mã: XIUDUN 2850W(NEW2020)
6.200.000vnđ 5.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166L
Mã: XINDA 2166L
5.800.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9900
Mã: MANIC B-9900New2021
8.200.000vnđ 6.800.000vnđ
MÁY XỊT CỒN CẢM ỨNG
Mã: MANIC G-1500
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền MANIC 8899A
Mã: MANIC 8899A
8.300.000vnđ 7.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 618
Mã: Xiudun 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-316
Mã: BALION NH-316
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ
MÁY XỊT RỬA TAY CẢM ỨNG
Mã: RT-920F
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền XIUDUN 3000B
Mã: XIUDUN 3000
2.900.000vnđ 2.050.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-5500C
Mã: Silicon MC-5500C
2.500.000vnđ 2.100.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019
Mã: Manic B-2019
9.250.000vnđ
MÁY XỊT RỬA TAY CẢM ỨNG
Mã: MANIC WZY-10F
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 8858new
Mã: Xiudun 8858new
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra tiền ARGUS - ESTI
Mã: ARGUS - ESTI
1.900.000vnđ 1.250.000vnđ
MÁY SOI TIỀN MANIC
Mã: MANIC MG-02
1.500.000vnđ 1.250.000vnđ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0186
Mã: XIINDA BC-0186
2.900.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019PP
Mã: MANIC B-2019PPNew2022
11.520.000vnđ 9.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8500
Mã: Xiudun 8500(NEW2020)
6.500.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8500
Mã: Silicon MC-8500
2.550.000vnđ 1.950.000vnđ
MÁY KHỬ TRÙNG DIỆT KHUẨN VĂN PHÒNG
Mã: Máy Khử Trùng Văn phòng
Giá: Liên hệ
TỦ KHỬ KHUẨN TIỀN
Mã: MANIC ZTD-22D
Giá: Liên hệ
MÁY KHỬ TRÙNG DIỆT KHUẨN MICRO
Mã: MANIC GS-001
3.150.000vnđ 2.350.000vnđ
Cân Điện Tử SC 302
Mã: SC302
4.820.000vnđ
Cân Điện Tử MN 530Pro In Bill
Mã: MN530Pr BILL
4.990.000vnđ
Dây Chỉ Cột Tiền
Mã: Chicot
160.000vnđ
Dây Chỉ Cột Chứng Từ
Mã: chikhoan
160.000vnđ
Mũi Khoan Chúng Từ
Mã: Muikhoan
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Silicon MC-8500C
Mã: Silicon MC-8500C
2.850.000vnđ 1.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Mã: XIUDUN 2500
4.900.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 688
Mã: XIUDUN 688NEW
6.600.000vnđ 4.900.000vnđ
MAY SOI TIỀN NGOẠI TỆ
Mã: MANIC MG-01
1.200.000vnđ 950.000vnđ