TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

MÁY ĐẾM TIỀN

Không chỉ riêng ngân hàng mà đối với đa số các doanh nghiệp, văn phòng, công ty…hiện nay đều trang bị 1 hoặc một số máy đếm tiền. Đây là một trong những sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với lĩnh vực tài chính và trở thành một trong những thiết bị không thể thiếu, hỗ trợ rất đắc lực cho nhân viên tài chính. Máy đếm số lượng, máy đếm phân loại mệnh giá và đếm kiểm tra tiền giả.

Cung cấp tất cả các thương hiệu máy đếm tiền trên thị trường Việt Nam hiện nay như: Máy đếm tiền Manic, máy đếm tiền Xinda, máy đếm tiền Xiudun, máy đếm tiền Modul, máy đếm tiền Silicon, máy đếm tiền Balion, và một số thương hiệu máy đếm tiền khác

MÁY ĐẾM TIỀN KHỬ KHUẨN TIỀN
Mã: MANIC XR-1108
Giá: Liên hệ
Máy đêm tiền ngoại tệ ROYAL  ND7000
Mã: ROYAL ND7000
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ngoại tệ ROYAL N600
Mã: ROYAL N600
Giá: Liên hệ
Máy đêm tiền ngoại tệ CD-8700
Mã: CD-8700
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 1218
Mã: Xiudun B1218
2.900.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy Đếm Tiền Xiudun 9900
Mã: XIUDUN 9900
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền, phân loại tiền ATM
Mã: ATM 41
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic B-6868 New
Mã: MANIC B-6868 New
8.700.000vnđ 7.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3500W
Mã: GLORY 3500W
7.500.000vnđ 5.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9898
Mã: MANIC B-9898
7.600.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9119New
Mã: XIUDUN 9119NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Manic MB-216D
Mã: MB-216D
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 618
Mã: Modul 618
6.750.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền silicon 8800
Mã: silicon 8800
7.700.000vnđ 5.700.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000BD
6.600.000vnđ 5.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 4.250.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-39F NEW 2022
Mã: BC-39F NEW 2022
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền MANIC B-1618UV
Mã: MANIC B-1618UV
2.980.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Balion NH-688B
Mã: NH-688B
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New
Mã: XIUDUN 5118 NEW
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3032
Mã: Manic B-3032
2.850.000vnđ 2.580.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8600 New 2022
Mã: MC-8600 NEW 2022
9.860.000vnđ 9.120.000vnđ
Máy đếm tiền Balion NH-607S
Mã: NH-607S
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Balion NH-608S
Mã: NH-608S
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Xiudun 6699 NEW
Mã: XIUDUN 6699NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Balion NH-405SN
Mã: NH-405SN
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 6688W
Mã: MODUL 6688W
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-2550
Mã: MC-2550
3.690.000vnđ 2.690.000vnđ
Máy đếm tiền Model 8800 LED
Mã: MODUL 8800 LED
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8600
Mã: SILICON MC-8600
7.700.000vnđ 4.800.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC9900N
Mã: SILICON MC-9900N
7.900.000vnđ 5.300.000vnđ
Máy đếm tiền  Balion NH-405S
Mã: BALION NH-405S
7.900.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5600C
Mã: ZJ-5600C
2.400.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda TIANYU-71
Mã: TIANYU-71
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 8800B
Mã: XIUDUN 8800B
6.070.000vnđ 4.850.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9900
Mã: GLORY B-9900
9.200.000vnđ 6.400.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9000
Mã: GLORY B-9000
9.100.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-900UV
Mã: MANIC B-900UV NEW
3.900.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250C
Mã: Xiudun 2250C
2.880.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 2900
Mã: silicon mc 2900
3.500.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy Đếm Tiền FULOON EYE-7
Mã: FULOON EYE-7
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L
Mã: XINDA 2165L
7.700.000vnđ 4.400.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9500
Mã: MANIC B-9500
7.300.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 6688 New
Mã: MODUL 6688 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-6100
Mã: ZJ-6100
2.600.000vnđ 1.850.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618 New
Mã: MODUL 1618 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền silicon mc 3600
Mã: silicon mc 3600
3.450.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2021
Mã: MANIC B-2021
36.300.000vnđ 34.000.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun MB-212UV
Mã: XIUDUN MB-212UV 2022
4.650.000vnđ 3.860.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166F
Mã: XINDA BC - 2166F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Manic 6868 Combo New 2022
Mã: MANIC 6868COMBO NEW 2022
11.800.000vnđ 9.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8800 New
Mã: SILICON MC8800
10.950.000vnđ 10.050.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda ZCXD-1718
Mã: ZCXD 1718
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-8500C
Mã: ZJ-8500C
2.800.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0188
Mã: XINDA BC-0188
3.550.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0181
Mã: XIINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688New
Mã: XIUDUN 6688New
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-1218LED
Mã: MANIC B-1218LED2022
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda 2106A
Mã: XINDA2106A
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 5688
Mã: Modul 5688
6.750.000vnđ 4.980.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2300C
Mã: XIUDUN XD-2300C
3.150.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-406
Mã: BALION NH-406S
6.300.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35NEW2022
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000
7.200.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000new
Mã: XD B-9000New
5.900.000vnđ 4.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Mã: XIUDUN 2850V
4.500.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-2165F
Mã: XINDA BC-2165F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618
Mã: Modul 1618
5.400.000vnđ 4.250.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2020PP
Mã: MANIC B-2020PP
14.000.000vnđ 10.800.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2131C
Mã: XIUDUN XD-2131C
2.800.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Mã: XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31
Mã: XINDA SUPER BC-31
4.400.000vnđ 3.480.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3019UV
Mã: MANIC B-3019UV Double display
3.600.000vnđ 2.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500
Mã: XIUDUN 9500
6.700.000vnđ 5.100.000vnđ
Máy đêm tiền Xinda BC-9000
Mã: XINDA SUPER B-9000
8.700.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020
Mã: MANIC B-2020
29.500.000vnđ 27.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500F
Mã: XIUDUN B9500F
8.550.000vnđ 7.650.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-686New
Mã: MANIC B-686NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-0188
Mã: Xinda BC-0188
3.200.000vnđ 2.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9900
Mã: MANIC B-9900 NEW
7.800.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2022NH
Mã: XIUDUN SERINH
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2022
Mã: MANIC B-2022
30.500.000vnđ 28.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0181
Mã: XINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.900.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0186
Mã: XINDA 0186
3.200.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2750V (NEW)
Mã: XIUDUN 2750V (NEW)
4.200.000vnđ 3.590.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2010A
Mã: MANIC B-2010A
3.200.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Mã: XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35
5.900.000vnđ 3.990.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020KN
Mã: MANIC B-2020KN
29.500.000vnđ 28.700.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2400
Mã: XIUDUN 2400
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN XINDA BC-0189
Mã: XINDA BC-0189
3.350.000vnđ 2.990.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 628A
Mã: XIUDUN 628A
6.070.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-8800
Mã: MANIC B-8800
8.100.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-45
Mã: XINDA SUPER BC-45
8.400.000vnđ 7.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250E
Mã: Xiudun 2250E
2.900.000vnđ 2.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Mã: XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-216C
Mã: MANIC B-216C
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda 2138 New 2022
Mã: XINDA 2138
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 2850W New
Mã: XIUDUN 2850W NEW
6.200.000vnđ 5.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166L
Mã: XINDA 2166L
5.800.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9900
Mã: MANIC B-9900 New 2022
8.200.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC 8899A
Mã: MANIC 8899A
8.300.000vnđ 7.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 618
Mã: Xiudun 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-316
Mã: BALION NH-316
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 3000B
Mã: XIUDUN 3000
2.900.000vnđ 2.050.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-5500C
Mã: Silicon MC-5500C
2.500.000vnđ 2.100.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019
Mã: MANIC B-2019PPNew
9.250.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8858new
Mã: Xiudun 8858new
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0186
Mã: XIINDA BC-0186
2.900.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019PP
Mã: MANIC B-2019PPNew2022
11.520.000vnđ 9.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8500
Mã: Xiudun 8500 NEW
6.500.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8500
Mã: Silicon MC-8500
2.550.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Mã: XIUDUN 2500
4.900.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 688
Mã: XIUDUN 688NEW
6.600.000vnđ 4.900.000vnđ
Máy đếm tiền ngoại tệ SIlicon MC8PLUS
Mã: SIlicon MC8PLUS
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 5118
Mã: XIUDUN 5118
7.500.000vnđ 5.000.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-9080PR(2022)
Mã: MANIC B-9080PRNew2022
12.600.000vnđ 11.800.000vnđ
Máy đếm tiền Glory GFS-100 Series
Mã: Glory GFS-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9500W NEW
Mã: XIUDUN 9500W NEW
8.600.000vnđ 7.400.000vnđ
Máy đếm tiền Glory
Mã: Glory USF-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 4688
Mã: XIUDUN 4688
5.200.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy đếm ngoại tệ HYUNDAI SB-2000
Mã: HYUNDAI SB-2000
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9000 New
Mã: XIUDUN 9000 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm ngoại tệ Glory
Mã: Glory GFB-800 / 900 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 2020S
Mã: MODUL - 2020S
8.800.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000W
Mã: XIUDUN 8000W(ND)
6.200.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-A11
Mã: ZJ-A11
7.300.000vnđ 6.350.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-314S
Mã: BALION NH-314S
6.700.000vnđ 4.900.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ FULOON EYE-7VS
Mã: FULOON EYE-7VS
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền  ZJ-A10
Mã: ZJ-A10
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5119
Mã: XIUDUN 5119
7.900.000vnđ 6.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500K
Mã: XIUDUN 2500K
4.200.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC MB-221UV
Mã: MANIC MB-221UV
3.050.000vnđ 2.920.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA 2166LNEW
Mã: XINDA 2166LNew 2021
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền  ZJ-A9
Mã: Máy đếm tiền ZJ-A9
7.100.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5700B
Mã: ZJ-5700B
6.300.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền  ZJ-5500B
Mã: ZJ-5500B
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5200B
Mã: ZJ-5200B
6.200.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5500C
Mã: ZJ-5500C
3.400.000vnđ 2.800.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-8800W
Mã: MANIC B-8800W
6.900.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2300
Mã: XIUDUN 2300
2.900.000vnđ 2.250.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 2500
Mã: MODUL 2500
5.200.000vnđ 4.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35F
Mã: XINDA BC-35F
7.600.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền Xiudun 900UV
Mã: XD NB-3030UV
4.900.000vnđ 3.880.000vnđ
Máy đếm tiề Xiudun 8118
Mã: Xiudun 8118new2022
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2200-Mini
Mã: XIUDUN 2200-Mini
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2131
Mã: XIUDUN 2131NEW
3.150.000vnđ 2.500.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA BC-2136L
Mã: XINDA BC-2136L
6.400.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA 2136F
Mã: XINDA 2136F
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền MODUL 2618
Mã: MODUL 2618
5.200.000vnđ 4.190.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 0618
Mã: Modul 0618
4.950.000vnđ 4.000.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 8800
Mã: MODUL 8800
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 1000J
Mã: BC-1000J
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 2131
Mã: XINDA 2131
4.200.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-2018V
Mã: MANIC B-2018V
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31FNew2021
7.200.000vnđ 5.850.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 8800NEW
Mã: XIUDUN 8800NEW
6.800.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda  BC-38
Mã: XINDA SUPER BC-38
7.100.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3030UV
Mã: MANIC B-3030UV
3.500.000vnđ 2.950.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-512C
Mã: MANIC B-512C
2.950.000vnđ 2.450.000vnđ