TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

MÁY ĐẾM TIỀN

Không chỉ riêng ngân hàng mà đối với đa số các doanh nghiệp, văn phòng, công ty…hiện nay đều trang bị 1 hoặc một số máy đếm tiền. Đây là một trong những sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với lĩnh vực tài chính và trở thành một trong những thiết bị không thể thiếu, hỗ trợ rất đắc lực cho nhân viên tài chính. Máy đếm số lượng, máy đếm phân loại mệnh giá và đếm kiểm tra tiền giả.

Cung cấp tất cả các thương hiệu máy đếm tiền trên thị trường Việt Nam hiện nay như: Máy đếm tiền Manic, máy đếm tiền Xinda, máy đếm tiền Xiudun, máy đếm tiền Modul, máy đếm tiền Silicon, máy đếm tiền Balion, và một số thương hiệu máy đếm tiền khác

Máy đếm tiền Manic B-6868 (New 2020)
Mã: MANIC B-6868 (New 2020)
8.700.000vnđ 7.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3500W
Mã: GLORY 3500W
7.500.000vnđ 5.900.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9898
Mã: MANIC B-9898 NEW 2021
7.600.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9119 New 2020
Mã: XIUDUN 9119 NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 618
Mã: Modul 618
6.750.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền silicon 8800
Mã: silicon 8800
7.700.000vnđ 5.700.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000BD(NEW 2019)
6.600.000vnđ 5.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688W
Mã: XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền  Balion NH-405S
Mã: BALION NH-405S
7.900.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-1618UV
Mã: MANIC B-1618UV
2.980.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5118 New 2020
Mã: XIUDUN 5118 NEW2020
9.850.000vnđ 8.750.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3032
Mã: Manic B-3032
2.850.000vnđ 2.580.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 6688W
Mã: MODUL 6688W
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8600
Mã: SILICON MC-8600
7.700.000vnđ 4.800.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC9900N
Mã: SILICON MC-9900N
7.900.000vnđ 5.300.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5600C
Mã: ZJ-5600C
2.400.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8800B
Mã: XIUDUN 8800B
6.070.000vnđ 4.850.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9900
Mã: GLORY B-9900
9.200.000vnđ 6.400.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9000
Mã: GLORY B-9000
9.100.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-900UV
Mã: MANIC B-900UV NEW 2020
3.900.000vnđ 3.650.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250C
Mã: Xiudun 2250C
3.100.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 2900
Mã: silicon mc 2900
3.500.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy Đếm Tiền FULOON EYE-7
Mã: FULOON EYE-7
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L
Mã: XINDA 2165L
7.700.000vnđ 4.400.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9500
Mã: MANIC B-9500
7.300.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 6688 New
Mã: MODUL 6688 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-6100
Mã: ZJ-6100
2.600.000vnđ 1.850.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618 New
Mã: MODUL 1618 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền silicon mc 3600
Mã: silicon mc 3600
3.450.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2021
Mã: MANIC B-2021
36.300.000vnđ 34.000.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2135
Mã: XIUDUN 2135 NEW 2020
4.650.000vnđ 3.860.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166F
Mã: XINDA BC - 2166F
4.800.000vnđ 3.300.000vnđ
Máy đếm tiền Manic 6868 Combo New 2020
Mã: MANIC 6868COMBO NEW 2020
11.800.000vnđ 9.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền Silicon MC8800 New
Mã: SILICON MC8800
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda ZCXD-1718
Mã: ZCXD 1718
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền ZJ-8500C
Mã: ZJ-8500C
2.800.000vnđ 2.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0188
Mã: XINDA BC-0188
3.550.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0181
Mã: XIINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 6688New2020
Mã: XIUDUN 6688New2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.200.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-1218LED
Mã: MANIC B-1218LED
2.950.000vnđ 2.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda 2106A
Mã: XINDA2106A
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 5688
Mã: Modul 5688
6.750.000vnđ 4.980.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2300C
Mã: XIUDUN XD-2300C
3.150.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-406
Mã: BALION NH-406S
6.300.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 668E
Mã: XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35NEW2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền MANIC B-9000
Mã: MANIC B-9000
7.200.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2850V
Mã: XIUDUN 2850V(NEW 2019)
4.500.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-2165F
Mã: XINDA BC-2165F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 1618
Mã: Modul 1618
5.400.000vnđ 4.250.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2020PP
Mã: MANIC B-2020PP
14.000.000vnđ 10.800.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2131C
Mã: XIUDUN XD-2131C
2.800.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9000
Mã: XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31
Mã: XINDA SUPER BC-31
4.400.000vnđ 3.480.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3019UV
Mã: MANIC B-3019UV Double display
3.600.000vnđ 2.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500
Mã: XIUDUN 9500
6.700.000vnđ 5.100.000vnđ
Máy đêm tiền Xinda BC-9000 (new 2020)
Mã: XINDA BC-9000
8.700.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020
Mã: MANIC B-2020
29.500.000vnđ 27.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 9500F (NEW2020)
Mã: XIUDUN 9500F(NEW2020)
8.550.000vnđ 7.650.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-686
Mã: MANIC B-686NEW2019
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền MANIC B-9900
Mã: MANIC B-9900NEW 2019
7.800.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2118
Mã: XIUDUN 2118
6.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2022
Mã: MANIC B-2022
30.500.000vnđ 28.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0181
Mã: XINDA 0181
2.950.000vnđ 1.700.000vnđ
Máy đếm tiền XINDA BC-0186
Mã: XINDA 0186
3.200.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2750V (NEW)
Mã: XIUDUN 2750V (NEW)
4.200.000vnđ 3.590.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2010A
Mã: MANIC B-2010A
3.200.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000
Mã: XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35
4.900.000vnđ 3.700.000vnđ
Máy đếm tiền khí nén MANIC B-2020KN
Mã: MANIC B-2020KN
29.500.000vnđ 28.700.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9900
Mã: MANIC B-9900
7.800.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2400
Mã: XIUDUN 2400
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN XINDA BC-21F
Mã: XINDA BC-21F
2.800.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 628A
Mã: XIUDUN 628A
6.070.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-8800
Mã: MANIC B-8800
8.100.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-45
Mã: XINDA BC-45
8.400.000vnđ 7.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2250
Mã: Xiudun 2250NEW
3.100.000vnđ 2.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2700
Mã: XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-216C
Mã: MANIC B-216C
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 2850W New 2020
Mã: XIUDUN 2850W(NEW2020)
6.200.000vnđ 5.450.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166L
Mã: XINDA 2166L
5.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-9900
Mã: MANIC B-9900New2021
8.200.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC 8899A
Mã: MANIC 8899A
8.300.000vnđ 7.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 618
Mã: Xiudun 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-316
Mã: BALION NH-316
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 3000B
Mã: XIUDUN 3000
2.900.000vnđ 2.050.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-5500C
Mã: Silicon MC-5500C
2.500.000vnđ 2.100.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019
Mã: Manic B-2019
9.250.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8858new2020
Mã: Xiudun 8858new2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0186
Mã: XIINDA BC-0186
2.900.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-2019PP
Mã: MANIC B-2019PP
11.520.000vnđ 9.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8500
Mã: Xiudun 8500(NEW2020)
6.500.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền Silicon MC-8500
Mã: Silicon MC-8500
2.550.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500
Mã: XIUDUN 2500
4.900.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 3000 NEW 2020
Mã: XIUDUN 3000 NEW 2020
3.600.000vnđ 3.300.000vnđ
Máy đếm tiền ngoại tệ SIlicon MC8PLUS
Mã: SIlicon MC8PLUS
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 5118
Mã: XIUDUN 5118
7.500.000vnđ 5.000.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-9080PR(2020)
Mã: MANIC B-9080PR(2020)
12.600.000vnđ
Máy đếm tiền Glory GFS-100 Series
Mã: Glory GFS-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9500W(NEW2020)
Mã: XIUDUN 9500W(NEW2020)
8.600.000vnđ 7.400.000vnđ
Máy đếm tiền Glory
Mã: Glory USF-100 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 4688
Mã: XIUDUN 4688
5.200.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy đếm ngoại tệ HYUNDAI SB-2000
Mã: HYUNDAI SB-2000
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xiudun 9000 New
Mã: XIUDUN 9000 NEW
Giá: Liên hệ
Máy đếm ngoại tệ Glory
Mã: Glory GFB-800 / 900 Series
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Modul 2020S
Mã: MODUL - 2020S
8.800.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 8000W
Mã: XIUDUN 8000W(ND)
6.200.000vnđ 4.600.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-A11
Mã: ZJ-A11
7.300.000vnđ 6.350.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-314S
Mã: BALION NH-314S
6.700.000vnđ 4.900.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ FULOON EYE-7VS
Mã: FULOON EYE-7VS
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền  ZJ-A10
Mã: ZJ-A10
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 5119
Mã: XIUDUN 5119
7.900.000vnđ 6.500.000vnđ
Máy đếm tiền Xiudun 2500K
Mã: XIUDUN 2500K
4.200.000vnđ 3.500.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-2019UV
Mã: MANIC B-2019UV
3.050.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA 2166L NEW
Mã: XINDA 2166L new 2019
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền  ZJ-A9
Mã: Máy đếm tiền ZJ-A9
7.100.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5700B
Mã: ZJ-5700B
6.300.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền  ZJ-5500B
Mã: ZJ-5500B
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5200B
Mã: ZJ-5200B
6.200.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5500C
Mã: ZJ-5500C
3.400.000vnđ 2.800.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-8800W
Mã: MANIC B-8800W
6.900.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN
Mã: XIUDUN 6699NEW
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2300
Mã: XIUDUN 2300
2.900.000vnđ 2.250.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 2500
Mã: MODUL 2500
5.200.000vnđ 4.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35F
Mã: XINDA BC-35F
7.600.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2020UV
Mã: XIUDUN 2020UV
4.500.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy đếm tiề Xiudun 8118
Mã: 41
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2200-Mini
Mã: XIUDUN 2200-Mini
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2131
Mã: XIUDUN 2131NEW
3.150.000vnđ 2.500.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA BC-2136L
Mã: XINDA BC-2136LNew2020
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 2136F
Mã: XINDA 2136F
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền MODUL 2618
Mã: MODUL 2618
5.200.000vnđ 4.190.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 0618
Mã: Modul 0618
4.950.000vnđ 4.000.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 8800
Mã: MODUL 8800
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 1000J
Mã: BC-1000J
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 2131
Mã: XINDA 2131
4.200.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền MANIC B-2018V
Mã: MANIC B-2018V
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31FNEW2020
7.200.000vnđ 5.850.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN 8800NEW
Mã: XIUDUN 8800NEW
6.800.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda  BC-38
Mã: XINDA BC-38
7.100.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền Manic B-3030UV
Mã: MANIC B-3030UV
3.500.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy Đếm Tiền MANIC B-512C
Mã: MANIC B-512C
2.950.000vnđ 2.450.000vnđ