sửa chữa máy đếm tiền tphcm

TT VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÂN HÀNG MIỀN NAM MBC - NHÀ PHÂN PHỐI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
"Giao Hàng Kể Cả Chủ Nhật Và Ngày Lễ"

MÁY BÓ TIỀN ĐAI NHỰA

Máy bó tiền đai nhựa Manic B-2300E
Mã: Manic B-2300E
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Máy bó tiền ZD-99L
Mã: ZD-99L (LCD)
5.400.000vnđ 4.500.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ ÉP TIỀN ZD-93
Mã: ZD-93
3.400.000vnđ 2.400.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ ÉP TIỀN XD 998
Mã: XD 998
3.150.000vnđ 2.550.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ ÉP TIỀN MANIC - 512
Mã: MANIC - 512
3.150.000vnđ 2.600.000vnđ
Chi tiết
Máy bó tiền DK 93
Mã: DK 93
3.150.000vnđ 2.850.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ LD-A
Mã: LD-A
3.100.000vnđ 2.450.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ LD-B
Mã: LD-B
3.100.000vnđ 2.450.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ MANIC -  9988
Mã: MANIC - 9988
3.150.000vnđ 2.650.000vnđ
Chi tiết
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ NH - 81
Mã: NH - 81
3.150.000vnđ 2.390.000vnđ
Chi tiết
Máy bó tiền LD-A
Mã: MANIC LD-A
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Máy bó tiền MANIC 668
Mã: MANIC 668
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Máy bó tiền Kaixun ZD-93E
Mã: Kaixun ZD-93E
33.500.000vnđ 2.950.000vnđ
Chi tiết