TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
Hotline HCM: 0905 505 889 - Hotline Hà Nội: 0938 433 848
0905 505 889

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA

Máy đếm tiền Xinda BC 2165L NEW
Mã: XINDA 2165L NEW 2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC 2165L
Mã: XINDA 2165L
7.700.000vnđ 4.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166F
Mã: XINDA BC - 2166F
4.800.000vnđ 3.300.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31F
5.200.000vnđ 3.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35NEW2020
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-2165F
Mã: XINDA BC-2165F
4.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31
Mã: XINDA SUPER BC-31
4.400.000vnđ 3.480.000vnđ
Máy đêm tiền Xinda BC-9000 (new 2020)
Mã: XINDA BC-9000
8.700.000vnđ 7.200.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-0181
Mã: XINDA 0181
2.950.000vnđ 1.700.000vnđ
Máy đếm tiền XINDA BC-0186
Mã: XINDA 0186
3.200.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-35
Mã: XINDA BC-35
4.900.000vnđ 3.700.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN XINDA BC-21F
Mã: XINDA BC-21F
2.800.000vnđ 2.550.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-45
Mã: XINDA BC-45
8.400.000vnđ 7.350.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC 2166L
Mã: XINDA 2166L
5.800.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA 2166L NEW
Mã: XINDA 2166L new 2019
Giá: Liên hệ
Máy đếm tiền Xinda BC-35F
Mã: XINDA BC-35F
7.600.000vnđ 5.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XINDA BC-2136L
Mã: XINDA BC-2136LNew2020
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 2136F
Mã: XINDA 2136F
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 1000J
Mã: BC-1000J
Giá: Liên hệ
Máy Đếm Tiền XINDA 2131
Mã: XINDA 2131
4.200.000vnđ 3.400.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda BC-31F
Mã: XINDA BC-31FNEW2020
7.200.000vnđ 5.850.000vnđ
Máy đếm tiền Xinda  BC-38
Mã: XINDA BC-38
7.100.000vnđ 5.200.000vnđ