sửa chữa máy đếm tiền tphcm

TT VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÂN HÀNG MIỀN NAM MBC - NHÀ PHÂN PHỐI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
"Giao Hàng Kể Cả Chủ Nhật Và Ngày Lễ"

Hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền Xiudun kiều máy nằm

Máy Đếm và Phân Biệt Tiền Gỉa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIUDUN 2500

- SẢN PHẨM XIUDUN 2500 CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆTNAM.

-  KỸ THUẬT KIỂM SIÊU GIA  TIÊN TIẾN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY

-  CHUYÊN KIỂM TRA TIỀN GIẢ KHÔNG PHÁT SÁNG .

-  TỰ ĐỘNG THEO DÕI VÀ TĂNG CHỈNH BỘ PHẬN KIỂM TRA TIỂN GIẢ.

- TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XOÁ SỐ

CÁCH SỬ DỤNG:

+ Ấn “MODE” chọn chế độ :  ‘Auto’ ;  ‘Sort’  ; ‘Preset’ ;  ‘ Preset Count’ ; ‘Count’

+ Auto hoàn toàn tự động đếm và kiểm giả. Thông thường dùng chế độ này.

+ Sort  =  AUTO

+ Preset =  đếm mẻ , tách, chia số tờ tùy theo ý khách hàng. Có kiểm tiền giả.

                   An “MODE” đèn “Preset”hOặc “Preset Count” sáng.

                   An “+” chọn số cần đếm ấn 1 lần “+” thêm 10 số ấn 1 lần “–” giảm 1 số.

+ Preset Count’ = đếm mẻ , tách, chia số tờ tùy theo ý khách hàng. Không kiểm tiền giả.

+ Count = đếm thông thường không kiểm giả. Dùng cho khi đếm tiền 5.000đ và dưới 5.000đ

+ Add   = ấn ‘ADD’   vào chế độ cộng Dồn.                        

+ Set   = ấn ‘SET’  vào chế độ điều chỉnh thông số P, MẬT KHẨU 018 ẤN “+”, “-“  CHỌN MẬT KHẨU ẤN” MODE ” VÀO THÔNG SỐ P.

1

E* 1

TIỀN GIẢ HOẶC TIỀN GIẤY CÓ VẤN ĐỀ

2

E* 2

TIỀN GIẢ CÓ PHÁT SÁNG.

3

CF2

LẪN LOẠI TIỀN.

4

C-6

MẮT ĐẾM CÓ VẤN ĐỀ

5

E-3

MÔTƠ CÓ VẤN ĐỀ

6

E-7

HỒNG NGOẠI TRÊN CÓ VẤN ĐỀ

7

E-8

HỒNG NGOẠI DƯỚI CÓ VẤN ĐỀ

8

C- 4

TIỀN XÉO HOẶC TIỀN RÁCH

9

C-5

TIỀN RÁCH

10

E-6

MẮT TỰ ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ

 

[X]